Abeceda baterií a akumulátorů

Pokud chcete kvalitní elektrický přístroj do přírody, potřebujete také adekvátní zdroj energie. Nejčastěji tedy baterie nebo akumulátory. V tomto krátkém návodu se snažíme shrnout základní pojmy a poradit, jak správně zdroj energie vybrat.

Tzv. elektrochemické zdroje proudu (lidově řečeno baterie) dělíme na následující typy:

Primární (jednorázové) baterie

Primární baterie se nenabíjí, proto jim také říkáme jednorázové (i když existují speciální nabíječky, které dokážou nabít jednorázové alkalické baterie, úspěch však není stoprocentní). Jsou vhodné zejména pro méně často používané přístroje, zařízení s nižší spotřebou elektrické energie a rovněž pro přístroje, které musí spolehlivě fungovat delší dobu. Nejčastěji prodávané typy jednorázových článků jsou: zinko-uhlíkové, alkalické a lithiové.

ok-priarni-baterie_grande

V současné době nemá smysl kupovat starší typ zinko-uhlíkových článků, které mají v porovnání s nejrozšířenějšími alkalickými bateriemi nízkou kapacitu. Pokud je pro vás důležitá dlouhá provozní doba energeticky náročnějších zařízení (například digitálního fotoaparátu), sáhněte po lithiových bateriích. Mají největší kapacitu, zejména při vybíjení vyšším proudem. K jejich výhodám patří také o něco delší životnost, nižší hmotnost a spolehlivost i při teplotách pod bodem mrazu. Jsou však poměrně drahé a hůře dostupné.

 

Sekundární (nabíjecí) akumulátory

Nabíjecí neboli sekundární baterie (akumulátory) zvažte pro často používané přístroje s vyšší spotřebou (hračky, ovladače herních konzolí, fotoaparáty). Z dlouhodobého hlediska jsou pro tyto účely finančně výhodnější a ekologicky šetrnější volbou. Vzhledem k jejich výrazně rychlejšímu samovybíjení však nejsou vhodné k napájení zařízení, která musí být funkční po dlouhou dobu. A nedoporučujeme je ani do hraček, které si děti berou do postele. Mezi tužkovými akumulátory jsou v současnosti nejčastějším typem nikl-metal-hydridové (NiMH) baterie, které nahradily starší, méně výkonné a z hlediska životního prostředí problematičtější nikl-kadmiové (NiCd) články. Ve spotřební elektronice spoléhající na vlastní baterie (mobilní zařízení, fotoaparáty, videokamery) jsou dnes nejpoužívanější lithium-iontové (Li-Ion) akumulátory. Jsou výkonnější, ovšem také konstrukčně složitější, nákladnější na výrobu a v segmentu tužkových baterií zatím méně časté.

ok-nabijeci-baterie_large

 

Velikosti a tvary baterií

Pro různé přístroje existuje velká řada různých tvarů a velikostí baterií či akumulátorů. Nejčastější, které jistě používáte i vy jsou tyto:

Válcovité
 • AAA, tzv. mikrotužková
 • AA, tvz. tužková
 • C, tvz. špalek
 • D, tvz. buřt
 • Hranaté (nebo také prizmatické)
 • 9V, tzv. destičková baterie
 • 4,5V, tzv. plochá baterie

 

Knoflíkové

Existuje velké množství velikostí knoflíkových baterií, které mají podle různých výrobců také různá označení. Nejpoužívanější typ LR44, známý též jako A76, L1154, AG13, nebo V13GA. Více na wikipedii.

 

Kapacita baterií

Kapacita akumulátoru je množství elektrického náboje, které může tento článek dodat při vybíjení. Její velikost se udává v ampérhodinách (Ah) nebo častěji v miliampérhodinách (mAh). Je třeba rozlišovat skutečnou a jmenovitou kapacitu.

Skutečná (aktuální) kapacita je hodnota kapacity naměřená za daných konkrétních podmínek a může se měnit v závislosti na stáří akumulátoru, podmínkách nabíjení, velikosti vybíjecího proudu, konečném vybíjecím napětí, teplotě a na mnoha dalších faktorech.

Jmenovitá kapacita, která je nyní zaměňovaná za pojem zaručená kapacita, je hodnota udaná výrobcem a odpovídá kapacitě, kterou může samostatný čerstvý článek dodat při pětihodinovém vybíjení do daného konečného vybíjecího napětí (u NiCd a NiMH je to 1,0 V) při 20° C po nabíjení, skladování a vybíjení za podmínek stanovených normou platnou pro daný typ akumulátoru.

Zjednodušeně řečeno - čím větší kapacita akumulátoru, tím více energie elektrickému přístroji může dát. Vše ale záleží na samotné kvalitě akumulátoru a také okolních podmínkách.

 

Volty, volty, volty

Každý přístroj funguje v rozsahu určitého napětí. Důležitou veličinou je jmenovité napětí, udávané v jednotce volt (V), což je vhodná přibližná hodnota napětí používaná k označení nebo identifikaci článku nebo baterie. Např. tužkové baterie mají jmenovité napětí 1.5V.

 

Tipy

 • Samovybíjení: Všechny baterie do určité míry trpí samovolnou ztrátou kapacity, i když nejsou používány. Zatímco alkalické články ztratí přibližně jedno až dvě procenta kapacity ročně, u nabíjecích baterií se ztráty pohybují v řádu desítek procent měsíčně. To omezuje jejich použití zejména v bezpečnostních a záložních zařízeních (svítilny, detektory kouře, vysílačky atd.).
 • Skladování: Baterie skladujte v suchu a dále od zdrojů tepla. Nenechávejte samotné baterie ani jimi napájené přístroje delší dobu na přímém slunci. Vlhkost a vyšší teploty urychlují proces samovybíjení, uchováváním baterií v ledničce ovšem významného prodloužení spotřeby nedosáhnete. Pokud přístroj nehodláte delší dobu používat, baterie z něj vyjměte. Mohly by vytéct a zařízení poškodit.
 • Míchání baterií: Vyměňujte všechny baterie najednou. Míchání různých typů, plných a poloprázdných baterií může vést ke ztrátě výkonu či chybné funkci baterií.
 • Pozor na zkrat: Nenoste baterie v kapse společně s mincemi, klíči a dalšími kovovými předměty. Mohlo by dojít k jejich zkratování, přílišnému zahřátí nebo vytečení. Ze stejného důvodu baterie volně neskladujte například v krabici s kovovým nářadím.
 • Vyždímejte je: Pokud již baterie nelze použít v energeticky náročnějších přístrojích, zpravidla v nich zbývá ještě dost proudu pro méně lačná zařízení, jako jsou dálkové ovladače nebo hodiny.
 • Recyklujte: Použité baterie nevyhazujte do běžného odpadu, ale odevzdávejte na k tomu určených sběrných místech. Najdete je například v drogeriích, obchodech prodávajících elektro, foto a video techniku nebo v prodejnách s rozlohou nad 200 m2 i v řadě škol. Nechce-li se vám chodit ke sběrnému boxu kvůli každé vybité baterii, skladujte je třeba v krabici z pevného plastu. Recyklace baterií není důležitá jen z důvodu ochrany životního prostředí před škodlivými látkami, které obsahují (byť novější typy baterií jsou na tom z tohoto hlediska lépe). Recyklace vede také k úspoře energie a materiálů, jejichž získávání k opětovnému využití je stále výrazně levnější než těžba nových surovin.

 

Zdroj informací: www.dest.cz, www.batexinfo.cz, cs.wikipedia.org

 

ok-guide-icon Další průvodci