Obchodní podmínky

Součástí této stránky jsou Zjednodušené obchodní podmínky, Plné znění obchodních podmínek a Formulář pro vrácení zboží.

 


Zjednodušené obchodní podmínky

Zjednodušené podmínky upozorňují “lidskou řečí” na hlavní body plných obchodních podmínek. Tyto upravují obchodní vztah mezi prodávajícím (společnost Outdoor Power s.r.o.) a kupujícím, tedy Vámi, kteří si na webové stránce www.outdoorking.cz zakoupíte jakékoliv zboží.

Nákup

Za závaznou objednávku považujeme objednávku realizovanou prostřednictvím webového rozhraní e-shopu, tedy po vložení zboží do košíku, vybrání způsobu dopravy a platby, kontrole údajů a stisknutí tlačítka Odeslat objednávku.

Platba

Můžete si vybrat z následujících platebních možností:

 • ok-dobirka-110x34 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, peníze předáte dopravci;
 • ok-bankovni_prevod-110x34 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000788298/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);
 • ok-paypal-110x34 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal
 • ok-gopay-110x34 bezhotovostně přes platební bránu GoPay

 

V případě platby převodem na náš bankovní účet prosím vždy uveďte číslo objednávky jako variabilní symbol , abychom mohli platbu s vaší objednávkou spárovat a co nejdříve zboží zaslat.

 

Doprava a odeslání zboží

Zboží, které máme skladem, obvykle expedujeme do druhého dne od obdržení objednávky. V případě platby předem (převodem na účet nebo prostřednictvím dalších bezhotovostních platebních metod) posíláme zboží do druhého dne od obdržení platby. 

V současné době nabízíme následující možnosti dopravy:

  • ok-zasilkovna-110x34 Zásilková služba Zásilkovna s doručením do odběrného místa (79 Kč Kč ČR, 99 Kč Slovensko, nad 2000 Kč zdarma) - zasíláme do ČR i na Slovensko 
  • ok-zasilkovna-110x34Zásilková služba Zásilkovna s doručením na adresu (89 Kč, nad 2000 Kč zdarma)

 

Doprava za duručení zásilky v ceně nad 2,000 Kč je ZDARMA.

 

 

Daňový doklad

Fakturu nehledejte u zásilky, během vyřizování objednávky ji zašleme elektronicky na váš e-mail.

 

Vrácení zboží

Chceme, abyste byli spokojeni, aby produkty, které si u nás koupíte, Vám dobře sloužili a snad je i používali rádi. Pokud ale nebudete spokojeni, zboží nesplnilo Vaše očekávání, samozřejmě to budeme respektovat a můžete jej vrátit v zákonné 14ti denní lhůtě.

Dodržení 14ti denní lhůty: Lhůta je 14 kalendářních (ne pracovních dnů) a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží zákazníkem. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je nám odstoupení od smlouvy odesláno. Rozhoduje datum elektronického odeslání Formuláře pro vrácení zboží, datum odeslání e-mailu nebo datum odeslání na poště.

Reklamace: Pokud zboží nebude fungovat podle toho, jak má, reklamujte jej u nás. Postupujte stejně jako v případě vrácení ve 14ti denní lhůtě.

Vážíme si vaší zpětné vazby: v případě vrácení v zákonné lhůtě 14ti dnů i v případě reklamace vás žádáme o popsání důvodu vrácení zboží. Proč? Jedině tak můžeme do budoucna pro vás vybírat co nejlepší zboží a zlepšovat služby.

Jak postupovat:

Vyplňte online Formulář vrácení zboží (toto je nejrychlejší cesta) nebo si jej stáhněte zde v PDF, vytiskněte, vyplňte a naskenovaný či nafocený pošlete na e-mail zakaznici@outdoorking.cz nebo originál pošlete společně se zbožím.

Zašlete zboží zpět na naši adresu:
OutdoorPower s.r.o.
Jansova 657
198 00 Praha 9
(do zásilky stačí uvést své jméno, případně číslo objednávky zboží).

Po převzetí zboží se vám co nejdříve ozveme.

Detailní obchodní podmínky můžete prostudovat zde.

 

Zasílání obchodních sdělení

Dokončením objednávky a zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami souhlasíte, že Vás obchod OutdoorKing.cz může kontaktovat s obchodním či marketingovým sdělením. Respektujeme Vaše soukromí a při zaslání takového sdělení bude vždy uvedena zřetelná možnost se odhlásit od dalších marketingových sdělení. Nebo to kdykoliv můžete udělat prostou žádostí "prosím nezasílat marketingová sdělení" na e-mail zakaznici@outdoorking.cz.

 


Plné znění obchodních podmínek

 

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Outdoor Power s.r.o.
se sídlem Jansova 657, Praha 9, 198 00
identifikační číslo: 03962849 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 240605
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.outdoorking.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Outdoor Power s.r.o., se sídlem Jansova 657, 198 00 Praha 9, identifikační číslo: 03962849, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 240605 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.outdoorking.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000788298/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;
 • bezhotovostně přes platební bránu GoPay;


4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy zakaznici@outdoorking.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů postihuje samostatný dokument s názvem Podmínky ochrany osobních údajů, který zasílán společně s Veřejnými obchodními podmínkami jako příloha potvrzení objednávky a zároveň je možné je najít na stránkách e-shopu pod Ochranou osobních údajů.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručována informace o stavu doručování na elektronickou adresu kupujícího nebo na jeho mobilní telefon a to jak od prodávajícího, tak od přepravní společnosti, která doručování zajišťuje.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Adresa pro doručování
Outdoor Power s.r.o.
Jansova 657
198 00 Praha 9

Adresa elektronické pošty
zakaznici@outdoorking.cz
info@outdoorking.cz

Telefon
+420 724 639 039

V Praze dne 1. 9. 2016          

 


PŘÍLOHA: VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY & VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Preferujeme, pokud vyplníte formulář v elektronické podobě. Případně zašlete následující informace na email zakaznici@outdoorking.cz nebo stáhněte v PDF a vyplněné a vytištěné pošlete společně se zbožím na adresu Outdoor Power, s.r.o., Jansova 657, 198 00 Praha 9.

 


 

Formulář vrácení zboží

nakoupeného v obchodě OutdoorKing.cz

(údaje označené hvězdičkou * jsou povinné)

Jméno a příjmení*:

E-mail*:

Telefon:

Název vraceného zboží*:
(název naleznete na objednávce nebo faktuře, případně jej popiště vlastními slovy)

 

Číslo objednávky:
(pomůže nám k rychlejšímu nalezení záslaného zboží a spárování s vaší osobou)

 

Důvod vrácení* (označte):

Vrácení v zákonné lhůtě 14 dní
Reklamace: nekompletní dodávka
Reklamace: poškozen obal či zboží při dodání
Reklamace: kvalita produktu neodpovídá
Reklamace: doručen nesprávný kus
Jiný důvod
Popis důvodu vrácení: (v případě vrácení v zákonné lhůtě prosíme o popsání důvodu, v případě reklamace popiště závadu)

 

 

Způsob vyrovnání* (označte):

Vrácení peněz
Výměna za jiný kus stejného zboží
Výměna za alternativu
Jiný způsob
Detaily k vyrovnání: (v případě vrácení peněz zadejte číslo účtu, v případě výměny kusu adresu pro zaslání, v případě alternativy váš výběr - spojíme se s vámi.)

 

 

Datum:

Podpis: